Inspectie van het Onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

o.b.s. "Sevenaerschool"

Schoterlandseweg 103
8414 LR  Nieuwehorne

Openbaar

Samengevat
o.b.s. "Sevenaerschool" heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Deze school volgen?


Bestuur


basistoezicht

  Basistoezicht vanaf 16-11-2012
  

  •  

  •